Vinko Jukic
Senior Procurement Specialist
Bojana Naumovska
Senior Accountant
Marina Karamitrova
Accountant
Ivana Nakevski
Legal Assistant
Anita Stamenkovska
Business consultant
Vaska Gavriloska
Accounting Assistant
Eli Taseska
Administrator
Ljubica Shopova
Accounting Assistant